Aktualności

Do biegu pozostało:

Zasady przyznawania nagród oraz sposób punktacji 

 
A. Klasyfikacja i przyznawanie nagród w poszczególnych kategoriach. 
 
  1. Każdy z uczestników biegu ma do pokonania na trasie przeszkody terenowe. 
  2. Niektóre przeszkody premiowane są specjalnym punktami za ich pokonanie. Uczestnikowi po poprawnym pokonaniu przeszkody zostanie przyznany znacznik w postaci „opaski”. 
  3. Ilość zdobytych „znaczników – opasek” będzie uwzględniania w klasyfikacji łącznie z czasem netto biegu. 
  4. Najwyżej sklasyfikowani będą uczestnicy którzy zdobędą maksymalną ilość „znaczników” oraz będą posiadały najniższy czas netto biegu. 
  5. System ten obowiązuje we wszystkich klasyfikacjach biegu. 
 
Przykład: 
Uczestnik A
Uczestnik przebiegł trasę w czasie netto 54:36 oraz pokonał 5 premiowanych przeszkód. Będzie sklasyfikowany na liście uczestników którzy pokonali 5 premiowanych przeszkód.
 
Uczestnik B. 
Uczestnik przebiegł trasę w czasie netto 50:30 oraz pokonał 4 premiowane przeszkody. Będzie sklasyfikowany na liście uczestników którzy pokonali 4 premiowane przeszkody.
 
W klasyfikacji wyżej punktowany jest uczestnik z 5 przeszkodami i dłuższym czasem biegu. W przypadku zdobycia przez uczestnika takiej samej liczby premiowanych przeszkód o miejscu w klasyfikacji decyduje tylko uzyskany czas netto biegu. 
 
B. Nagrody przyznawane są  wg. Klasyfikacji osobom, które zdobyły największa liczbę znaczników i uzyskały najkrótszy czas biegu. 
 
Najlepszych 3 mężczyzn w kat 16-39 lat 
Najlepsze 3 kobiety w kat 16-39 lat 
Najlepszych 3 mężczyzn w kat. 40+
Najlepszym 3 kobiety w kat. 40+

Zniżki Grupowe

Uczestnicy zgłaszają się do biegu bez dokonywania płatności. W momencie uzbierania odpowiedniej ilości uczestników gwarantujących zniżkę należy dokonać wpłaty na konto Fundacji ( jeden wspólny przelew)
 
Następnie należy wysłać maila z potwierdzeniem oraz listą uczestników na adres office@stomilrun.com
Fundacja w ciągu 2 dni roboczych utworzy zapis w systemie. 
 
Obowiązują następujące zniżki:
– 15 % przy zapisie minimum 4 uczestników
– 25 % przy zapisie minimum 10 uczestników